Onpui Wu

China, Hong Kong

Traditional Music

About

Competitor: Onpui Wu
Section: JUNIOR ARTIST, IX category, 2009
Teacher: Yifan Huang
Institution, place and country: Hong Kong Huangchu Biao Middle School, China, Hong Kong
Program:
1. Wei Jun - Xing Zhe