Pichugina Natalya

Russia, Petropavlovsk-Kamchatskiy

Flute

About

Competitor: Pichugina Natalya
Section: MIDDLE JUNIOR, VII category, 2010
Teacher: Litvinova Svetlana Nikolaevna
Accompanist: Bychkova Natalya Evgenyevna
Institution, place and country: MBUDO «Children’s music school № 5», Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
State/City: Russia, Petropavlovsk-Kamchatskiy
Program:
1. Yu. Shchurovsky "Barcarolle"
2. V. Saparov "Spring drop"